Kopiowanie płyt CD, DVD odbywa się na profesjonalnych duplikatorach, zapewniających wysoką jakość we wszystkich obecnie stosowanych formatach zapisu.

JAK PRZYGOTOWAĆ MATERIAŁ DO KOPIOWANIA

Materiał do kopiowania możemy otrzymać jako płytę CD/DVD przygotowaną do powielenia lub w postaci obrazu płyty - poniżej nasze sugestie:

A) Płyta CD/DVD

 1. Przygotuj płytę dokładnie w takiej postaci, w jakiej chcesz otrzymać powielone nośniki.
 2. Przed wysyłką sprawdź czy przygotowana płyta wzorcowa poprawnie funkcjonuje. Testuj ją na kilku komputerach (płyty CD-ROM) lub odtwarzaczach CD (płyty CD-Audio). Będzie wówczas pewność poprawności dostarczonego materiału.
 3. Najbezpieczniej jest wysłać kurierem lub pocztą 2 egzemplarze płyty wzorcowej - doświadczenie uczy, że nawet płyta właściwie zabezpieczona może dotrzeć uszkodzona, mamy wówczas do wykorzystania drugą kopię.
 4. Ważne: nie zamieszczaj na jednej płycie materiałów do kopiowania oraz np. do nadruku !!! (chyba, że chcesz otrzymać tak skopiowane płyty)

B) Obraz płyty

 1. Do kopiowania możemy otrzymać obraz płyty zapisany w formatach *.iso lub *.nrg
 2. W związku z częstymi pytaniami jak wykonać obraz płyty - poniżej krótka instrukcja:
  -obraz płyty wykonuje większość programów do nagrywania płyt CD/DVD, schemat wykonania obrazu jest w nich podobny - w przykładzie posłużyliśmy się jednym z najpopularniejszych programów - NERO:
  -obraz płyty można wykonać z gotowej płyty lub z plików znajdujących się na twardym dysku.
  -jeżeli wykonujesz obraz z płyty - w głównym oknie wybierz opcję Kopiuj i utwórz kopię, a następnie Kopiuj CD lub Kopiuj DVD w zależności obraz jakiego nośnika ma zostać wykonany.  -jako napęd docelowy należy wybrać Image Recorder (obraz płyty) i nacisnąć kopiuj.  -obraz płyty jest gotowy do wykonania - należy tylko podać nazwę pod jaką ma zostać zapisany oraz lokalizację. Jako typ pliku proszę wybrać *.iso lub *.nrg  -jeżeli obraz płyty wykonywany jest z plików znajdujących się lokalnie na dysku twardym należy postępować jak przy zwykłym nagrywaniu materiału na płytę, jako napęd docelowy należy podać Image Recorder (obraz płyty) i dalej postępować zgodnie z powyższą instrukcją

 
 
Copyright © 2009 A&B studio filmowe
design by